اشتراک گذاری
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

خاموشی ناگهانی رایانه

خاموشی ناگهانی رایانه

شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشد که هنگام کاربا رایانه، سیستم به طورکلی خاموش شده باشد. کارشناسان رایانه معتقدند که دلایل بسیاری جهت بروز این مشکل وجود دارد. دراینجا می خواهیم به بررسی علل این مشکل بپردازیم. بسیاری ازسیستم های رایانه ای پیشرفته طوری طراحی شده اند که باگرم شدن بیش ازحدهریک ازاجزابه صورت اتوماتیک خاموش می شوند تا سیستم خنک شود و مجددا کارکند. این گرم شدن سیستم علت های زیادی دارد.از روشن ماندن دائمی سیستم گرفته تا انجام بازی های رایانه ای باحجم گرافیکی بالا.

اقدامات لازم در هنگام خاموشی ناگهانی رایانه

زمانی که خاموش شدن رایانه  ، به صورت مداوم اتفاق بیفتد، نخست کارشناسان رایانه  ، سخت افزارسیستم راچک و وارسی می کنند. سپس علت بروز مشکل را کشف کرده و اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”سیستم تهویه ی هوای کیس را بهبود ببخشید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:18px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

بهبودیافتن تهویه ی هوای کیس ، تاثیرزیادی برروی خنک سازی قطعات داخلی دارد وهمه ی کاربران باید این مسئله راجدی بگیرند. ازبین رفتن خاصیت انتقال حرارت خمیرسیلیکون روی دستگاه پردازنده موجب می شودبه شکل صحیح حرارت آن رابه هیت سینک وفن خنک کننده انتقال ندهد.درسیستم هایی که قدیمی ترند، این مساله طبیعی است وپس ازچنددقیقه کارباسیستم، شاهدخاموش شدن رایانه هستیم. دراین شرایط باید یک خمیرسیلیکون مرغوب تهیه کنید که قیمتی حدود ۱۲ هزار تومان دارد. سپس کیس رابازکرده و خنک کننده راازروی پردازنده جداکنید وخمیرحرارتی راروی پردازنده به صورت یک نقطه قراردهید. پس از نصب خنک کننده ، خمیرحرارتی براثرحرارت هیت سینک ، روی سطح پردازنده رامی پوشاند. حتمابایددقت شود، خمیرسیلیکون کمتریابیشترازحداستاندارد نباشد. سپس بانصب فن خروجی تهویه ی هوای کیس بهبود پیدا می کند. با انجام این عملیات از خاموشی ناگهانی رایانه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”اطمینان از عملکرد فن خنک کننده” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:19px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

اولین اقدام در زمان خاموشی ناگهانی رایانه ، اطمینان حاصل کردن ازعملکرد فن خنک کننده ی کیس است. این قطعه درداخل سیستم کیس قراردارد وحتماباید به سرعت وبه صورت دائم کارکند. درغیر این صورت سیستم سخت افزار بامشکل گرم شدن مواجه می شود. گاهی اوقات این اختلال درعملکرد سیستم خنک کننده ی داخلی ، خودراباصداهای ناهماهنگ درمادربرد بروزمی دهد.اگرازقسمت داخلی کیس صداهایی نابهنجارمثل جیغ های مکررشنیدید، بدانیدکه سیستم خنک کننده دچارمشکل شده است ونیازبه تعمیروگاهی نیازبه تعویض دارد.[us_separator height=”100px” size=”custom”]

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”محیط داخل کیس را گردگیری نمایید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:18px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

یکی از علت های گرمای بیش ازحد اجزای داخل کیس وجودگرد و غبار درداخل محیط کیس است، که مانع ازکارکرد صحیح دستگاه می شود. حتما هراز چندگاهی محیط داخل کیس را گردگیری کنید تاهزینه ی اضافی تعمیربه شما تحمیل نشده و از خاموشی ناگهانی رایانه جلوگیری به عمل آید.

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”قطعات رایانه را تعویض کنید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:19px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

زمانی که فن دستگاه شما دچارحرارت بیش از اندازه شد، قطعات رابایدحتما تعمیرو یا تعویض کنید تا اجزای داخلی دستگاه سخت افزارشما آسیب بیشتری نبیند.[us_separator height=”25px” size=”custom”]

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”اشکالات سخت افزاررایانه را بررسی کنید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:18px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

قبل ازاینکه اقدام به حذف ویاتعویض دستگاهی درسخت افزار خودبکنید، ازعدم کارایی آن مطمئن شوید. درخیلی ازموارد دیده شده ، مشکلات دستگاه سخت افزار از دلایل خاموش شدن رایانه است. نقص درقسمتی ازقطعه ویا جایگذاری اشتباه قطعه موجب کارایی پایین یاعدم کارایی درست سیستم می شود که ممکن است باغث خاموش شدن ناگهانی سیستم را به همراه داشته باشد.

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”هشدارهای bios را جدی بگیرید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:19px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

گاهی درصورت بروزاشکال درعملکردسیستم ، BIOS سیستم سخت افزار مشکل را اعلام می کند. به عنوان نمونه اشکال واختلال درکارکرد فن خنک کننده ویاکارت گرافیک و.. که درهرصورت پیام های این چنینی راباید جدی بگیرید تامتحمل هزینه های گزاف نشوید. اگرمجبورشدید که فن خنک کننده ی دستگاه خودراتعویض کنید، حتما ازعملکرد صحیح دستگاه جدید اطمینان لازم راحاصل کنید.

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”مشکلات منبع تغذیه ی رایانه را بررسی نمایید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:18px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

دربسیاری ازموارد اتفاقاتی از جمله اتصالات برق، با عث مشکلاتی ازقبیل خاموشی ناگهانی رایانه می شود. حتما ازسیستم برق رسان به دستگاه رایانه خود ، اطمینان حاصل کنید تا ازحوادث واتفاقات ناشی ازاتصالات برق ویا مشکلات افت وقوت فشارهم جلوگیری بشود. پریزها وسیم کشی ها را چک کنید، کوچکترین مشکلی باعث وارد شدن آسیب های جدی به سیستم رایانه  واطلاعات داخل آن می شود.

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”تمامی اجزای رایانه را تست کنید” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:19px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

اگر دستگاه سیستم سخت افزار خود را برروی مادربرد نصب نکرده اید و دستگاه شما به روزرسانی نشده است، حتما برای کارکرد صحیح همه ی اجزا آنهاراتک تک ازسیستم جداکرده و امتحان کنید. خاموشی ناگهانی رایانه ممکن است مربوط به هریک از اجزا باشد . به عنوان نمونه ابتدا کارت شبکه را خارج کرده و سیستم را روشن کنید ، سپس مودم را جدا کنید وآن را امتحان کنید وبه همین ترتیب همه ی اجزاراتست کنید تا ازعملکرد درست آن مطمئن شوید.

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design04″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#ffffff” color_txt_main=”#000000″ color_bg_highlight=”#2336e0″ color_txt_highlight=”#000000″ package_heading=”رفع مشکلات نرم افزاری و ویروس ها” package_name_font_color=”#005dd8″ package_name_font_size=”desktop:19px;” package_name_line_height=”desktop:32px;” subheading_font_size=”desktop:17px;” subheading_line_height=”desktop:27px;” features_font_size=”desktop:15px;” features_line_height=”desktop:27px;”]

اگرهمه ی این موارد را چک کردید، ولی بازهم سیستم شما بی دلیل خاموش می شود، مواردنرم افزاری رانیزبررسی وچک کنید. گاهی یک اشتباه کوچک درنصب برنامه ها ویاحتی ویروسی بودن برنامه یافایل ها موجب این مشکلات می شود. اگربه برنامه ، فایل و یانرم افزاری مشکوک بودید، حتما برنامه راحذف ومجددا سیستم خود را راه اندازی کنید. تمامی این مراحل بر روی سیستم های مختلف نتایج یکسانی رادربرداشته است، و چنانچه تمامی مراحل را با دقت کافی انجام دادید، اما بازهم مشکلاتی رادرسیستم خودمشاهده کردید، حتما دستگاه خودرا به یک کارشناس رایانه و یا به یک نمایندگی معتبر ارجاع دهید. دستگاه خود را به آنها بسپارید تا ازمشکلات بعدی که ممکن است برای پردازنده های دیگر ایجاد شود، جلوگیری کنند.

[/ultimate_pricing]

مرکز تعمیرات رایانه

مرکز تعمیرات رایانه ، سالهاست ارائه دهنده ی خدمات فروش و تعمیرات  انواع رایانه ، به کاربران می باشد . این مرکز ، به واسطه ی برخورداری از ویژگی های مثبت ، به مرکز مورد اعتماد کاربران در طول سالهای اخیر تبدیل شده است . حضور مهندسین و کارشناسان زبده و با تجربه در بخش های مختلف مرکز تعمیر رایانه ، برخورداری از تجهیزات و ابزار پیشرفته در واحدهای فروش و تعمیرات رایانه ، ارائه ی مشاوره های تخصصی پیش و پس از فروش و تعمیر محصولات در مرکز تعمیرات رایانه ، ارائه ی گارانتی معتبر در قبال خدمات ارائه شده و همچنین ارائه ی خدمات سرویس در محل رایانه ، تنها بخشی از این ویژگی ها می باشند . در صورت بروز هرگونه مشکل در رایانه خود می توانید با کارشناسان مرکز تعمیرات رایانه تماس گرفته و از خدمات تخصصی مرکز سخت افزار ایران  بهره مند شوید.

[us_carousel columns=”3″ items_layout=”blog_side_image” carousel_arrows=”1″ carousel_autoplay=”1″ round_images=”true” taxonomy_category=”%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87″ carousel_arrows_offset=”1rem”]
امتیاز شما به این نوشته