همکاری اینتل و لنوو برای ساخت واکسن کرونا

اخبار

با توجه به شیوع جهانی ویروس کرونا دانشمندان به دنبال راهی برای تولید واکسن کرونا هستند. چین و آمریکا همواره بحث و جدل های زیادی بر سر فناوری داشته اند، اما این روزها یک دشمن مشترک به نام ویروس کرونا! آن ها را در یک جبهه قرار داده است. در این جبهه اینتل و شرکت های چینی لنوو و BGI Genomics از اشتراک منابع برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنتیکی ویروس کرونای جدید خبر داده اند.

هدف اینتل و لنوو از این همکاری یافتن راهی  برای تولید واکسن کرونا و روش هایی است که سیستم ایمنی بدن را در مقابل عامل بیماری‌زا تقویت کند. بدین منظور فناوری های محاسبه و تحلیل و همچنین متخصصان خبره این دو شرکت در زمینه علوم زیستی به کمک محققان BGI Genomics خواهند آمد.

واکسن کرونا

تولید کیت تشخیص کووید-۱۹توسط BGI Genomics

BGI Genomics که موفق شده است کیت تشخیص کووید-۱۹ را تولید کند و توسعه دهد.  از دو دهه قبل در زمینه مطالعات ژنتیکی فعالیت دارد. .این کمپانی اطلاعات ارزشمندی را در مورد ویروس کرونا در اختیار دارد اما این داده ها جامع نیست. کمپانی چینی با هدف تطابق، بازسازی توالی، تفسیر ژنوم و تحلیل فیلوژنتیک یا تبارزایش قطعات اسید نوکلئیک ویروس مذکور فعالیت می کند که به توان محاسباتی بالایی نیاز دارد.

چرا ساخت واکسن کرونا دشوار شده است؟

معاون فروش و بازاریابی و رییس واحد چین اینتل در این خصوص اظهار می دارد: هنوز بسیاری از جنبه های ویروس کرونا ناشناخته مانده است. تجزیه و تحلیل ژنومیک ویروس کرونا و شناسایی آن توسط BGI Genomics به حجم عظیمی از منابع محاسباتی نیاز دارد و ما هم در این زمینه به آنها کمک خواهیم کرد. به این ترتیب و با توجه به محدود بودن اطلاعات دانشمندان در مورد کرونا ویروس ، همچنان باید منتظر تکمیل اطلاعات و تولید واکسن کرونا باشیم.

مطالب مرتبط

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+